Ce este botezul cu foc ?

Unii interpretează botezul cu foc făcând referire la ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt a fost trimis din cer. “Și dintr-odată a venit un sunet din cer, ca un vânt puternic, care umplea și umplea întreaga casă în care stăteau.

Apoi li s-au arătat limbi împărțite, ca de foc, și unul sa așezat pe fiecare dintre ele “( Fapte 2: 2-3 ). Este important să rețineți că acestea erau limbi de foc , nu de foc literal.

Ioan Botezătorul a predicat pocăința și a botezat în pustia Iudeii și a fost trimis ca un vestitor pentru a anunța sosirea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu ( Matei 3: 1-12 ). El a anunțat: “Eu chiar vă botez cu apă pentru pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, ale cărui sandale nu sunt vrednic de purtat. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și foc “( Matei 3:11 ).

După ce Isus a înviat din morți, El ia instruit pe apostolii Săi să “aștepte promisiunea Tatălui pe care ați auzit-o de la Mine; pentru că Ioan a fost cu adevărat botezat cu apă, dar voi nu veți fi botezați cu Duhul Sfânt nici după zile “( Fapte 1: 4-5).

Această promisiune a fost îndeplinită pentru prima dată în ziua Cincizecimii ( Faptele Apostolilor 2: 1-4 ), iar botezul Duhului Îl unește pe fiecare credincios cu trupul lui Hristos ( 1 Corinteni 12:13 ). Dar botezul cu foc?

Ce este botezul cu foc ?

Unii cred că botezul cu foc se referă la slujba Duhului Sfânt ca energizator al serviciului credincios și purificatorul răului în interiorul, datorită îndemnului “Nu stingeți Duhul” găsit în 1Tesalonicii 5:19 . Comanda pentru credincios este să nu scoată focul Duhului prin suprimarea lucrării Lui.

O a treia și mai probabilă interpretare este că botezul focului se referă la judecată. În toate cele patru pasaje evanghelice menționate mai sus, Marcu și Ioan vorbesc despre botezul Duhului Sfânt, dar numai Matei și Luca menționează botezul cu foc.

Contextul imediat al lui Matei și al lui Luca este judecata ( Matei 3: 7-12 ; Luca 3: 7-17 ). Contextul lui Marcu și al lui Ioan nu este ( Marcu 1: 1-8 ;Ioan 1: 29-34 ). Știm că Domnul Isus vine în foc în flăcări pentru a judeca pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu ( 2 Tesaloniceni 1: 3-10 , Ioan 5: 21-23 , Apocalipsa 20: 11-15 ), dar va salva tot ce va veni și va pune încrederea în El ( Ioan 3:16 )!

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.